:توضیح

حرکت:نانچیکو

نانچیکو
گرفتن نانچیکو با استفاده از زیر بغل چه از جلو و چه از عقب

abzerb

نانچیکو را از حلتی که زیر بغل است رها کرده و آن را به صورت افقی کشیده و باز می گردد به زیر بغل

round bit

نانچیکو را به صورتی که از یک بازواش گرفته به حالت (potion) قرار گرفته "عکس اول " و بعد ناچیکو را از زیر پهلو رها کرده و آن را از پایین به بالا کشیده که روی صورت و فک میکشد و دست به پشت سر میرود و بعد باز میگردد به زیر بغل

horizon bit

حالت خاصی که دو دست باهم ناچیکو را می گیرند.

آموزش

'American ninja' with nunchaku

TR-22 in action

Nunchaku-Do fight

كامل فارسی

نوشته شده در تاریخ جمعه 14 فروردین 1388    | توسط: فروشنده برداشت اول    | طبقه بندی: آموزشی، سرگرمی تفریحی،     |
نظرات()